Bắt đầu tháng 12, chanh đào nhà Gánh sẽ có diện mạo mới. Sẽ không còn nhiều ưu đãi nữa. Cả nhà tranh thủ nghen <3

☀Chanh đào ngâm mật ong đường phèn 11 tháng tuổi:

+ size 175ml: 127k (nặng 3 lạng)

+ size 275ml: 199k (nặng gần nửa ký)

+ size 320ml: 247k(nặng 6.5 lạng)

+size 430ml: 303k(nặng 7 lạng)

+ size 475ml: 330k (nặng 8 lạng)

+ size 780ml: 488k(nặng 1.2kg)

+ size 900ml: 575k (nặng 1.5 kg)

+ size 2000ml:1.184k (nặng 3.2kg)

☀Chanh đào ngâm mật ong đường phèn 2 năm tuổi:

+size 430ml: 430k(nặng 7 lạng)

+ size 475ml: 475k (nặng 8 lạng)

+ size 780ml: 780k(nặng 1.2kg)

+ size 900ml: 900k (nặng 1.5 kg)

+ size 2000ml:2.000k (nặng 3.2kg)