Liên hệ

Nhà hàng tại Sài Gòn

  • Gánh Hàng Rong, 115/2 Trần Quốc Thảo, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: +84903330 392 | +84862908748
  • Email: order@ganhhangrong.com.vn
Đặt món: 090 333 0392